איך אפשר לעזור לך?

חפש תשובות או עיין במאגר הידע שלנו.

Documentation | Demos | Support

< All Topics
Print

ע”פ הנחיית רשות המיסים, החל מה- 1/4/24 כל עוסק המוציא חשבוניות העומדות בכללים מסוימים נדרש לקבל מספר הקצאה למס מרשויות המס שיופיע ע”ג החשבונית המופקת ללקוח.  בנוסף, בעת קליטת חשבונית למערכת, חובה להקליד את מספר ההקצאה למס של חשבונית הספק ע”מ שניתן יהיה לקבל בגינה את מס התשומות.

לפני שאתם מתחילים

 מדריך זה אינו מחליף את מדריך ההתקנה המסופק עם המוצר. מדריך ההתקנה מתעדכן מעת לעת והוא המסמך המחייב לענייני התקנה. בכל תנגשות בין הנתונים המופיעים כאן ובמדריך ההתקנה, תהיה ידו של מדריך ההתקנה על העליונה.

פעולות מטרימות

ייבוא הטרנספורטים

טעינת הטרנספורטים

פעולות המשך

תוכן העניינים

Why Choose InsightZAP?

  • Unique and Patented Technology: Setting it apart from the rest.
  • Unmatched Flexibility: Achieve your goals within SAP without the need for coding.
  • Unparalleled Time Savings: Transform tasks that once took days or weeks into mere minutes or hours.
  • Stay within SAP: See real-time data while minimizing security risks.
  • Collaboration: sharing and collaborating SAP data with your team or vendors.
  • IDoc Management Reimagined: Embrace a simpler and more innovative approach to IDoc management.
  • SAP Change Logs: Easily track and review all past changes related to business objects.
  • Built-in Fiori App
  • Extensive Support: Benefit from 70 hours of support, including a free 24-hour onboarding course to help you maximize the potential of InsightZAP.

And the list of benefits continues; it’s just challenging to capture all of InsightZAP’s advantages on a single page.

Ready to learn more? Please don’t hesitate to contact us to explore how InsightZAP can transform your SAP experience: info@d-pro.biz