איך אפשר לעזור לך?

חפש תשובות או עיין במאגר הידע שלנו.

Documentation | Demos | Support

< All Topics
Print

ע”פ הנחיית רשות המיסים, החל מה- 1/4/24 כל עוסק המוציא חשבוניות העומדות בכללים מסוימים נדרש לקבל מספר הקצאה למס מרשויות המס שיופיע ע”ג החשבונית המופקת ללקוח.  בנוסף, בעת קליטת חשבונית למערכת, חובה להקליד את מספר ההקצאה למס של חשבונית הספק ע”מ שניתן יהיה לקבל בגינה את מס התשומות.

לפני שאתם מתחילים

אנא וודאו שאתם מצויידים בכל הדרוש להפעלת מערכת הגל לרבות ההרשאות המתאימות.

קריאה של מדריך הקיסטום יכולה גם היא להועיל, מן הסתם.

גל - מדריך יישום

טרנזאקציה /DCM/GAL_IMG הינה השער להתאמת מערכת הגל לצרכים הספציפיים של הארגון שלכם. תהליך הקיסטום מובנה והוא עובר, שלב שלב, על כל הדרוש להבטחת הפעלה חלקה של המוצר בארגון:

 1. נתונים כללים – הגדרת הדרוש לחיבור קודי החברה השונים והחוקים העסקיים הנדרשים
 2. הכללת מסמכים – קביעת סוגי מסכמכים שיכללו בתהליכים השונים (הקצאה/אימות)
 3. ניהול הודעות – קביעת התנהגות המערכת בהתאם לסוגי ההדועות השונים
 4. החרגת תהליכים עסקיים – קביעת פרמטרים שיחריגו מסמכים מסויימים מהתהליכים השונים (הקצאה/אימות)
 5. הרחבות – מכלול הכלים המאפשרים לארגון לקבל שליטה בנקודות מפתח על האופן בו המערכת מתנהגת
GAL Implementation Guide

נתונים כלליים

בשלב הראשון, יוגדרו החברות השונות המשתתפות בתהליך והחוקים העסקיים, שיקבעו באם מסמך נתון הינו רלוונטי להפעלת המערכת אם לאו.

תחזוקת קודי חברה

כאן תוגדר כל חברה משתתפת (כזו המדווחת לרשות המיסים במסגרת PCN874) והפרמטרים הקשורים לחיבור שלה למערכות שע’מ. לכל קוד חברה ירשם מספר הח.פ. שלה ולצידו (אם קיים) מספר האיחוד עוסקים תחתיו היא פועלת. בנוסף יירשם שם המשתמש בסאפ של האחראי בחברה הזו לתהליך חשבוניות ישראל (מורשה). 

לאחר שהוזנו הנתונים הנ”ל, יש לעדכן את נתוני האפליקציה בשע’מ מולה עובדת החברה הנוכחית כמו גם את נתוני הטוקן של המורשה מטעם חברה זו.

חוקים עסקיים

כאן נקבעים החוקים העסקיים של הארגון כתלות בזמן. היינו, לכל תקופה (תאריך התחלה וסיום) נקבעים: 

 1. הסכום המינימלי (בש”ח) שמעברו המערכת נכנסת לפעולה – הן בפעולת ההקצאה והן בפעולת האימות
 2. טולרנס שהינו הפער המותר (באחוזים) בין הסכום כפי שנכתב בחשבונית הספק לסכום המופיע במערכות שע’מ

הכללת מסמכים

ישנם מספר מצומצם של סוגי מסמכים הרלוונטים לפעולתו של הגל. באיזור זה במדריך היישום נקבעים סוגי מסמכים אלו כמו גם הערך בשדה ‘שדה החשבונית’ שיופיע בממשק לשע’מ. הכללת המסמכים תעשה בנפרד לכל מודול: 

 1. מסמכים פיננסיים
 2. מסמכי מכירות והפצה

ניהול הודעות

ניהול ההודעות מאפשר לקבוע- מראש- אלו סוגי הודעות יסתיימו באזהרה ואלו יגרמו ליצירת הודעת שגיאה, שתעצור את התהליך. בצורה זו ניתן להבנות את התהליכים ברמה הארגונית. מיותר לציין שככל שהיוזמה של חשבוניות ישראל תקבל תאוצה, ניתן יהיה להקשיח את התהליכים יותר ויותר משום שכמות החריגים תלך ותקטן.

GAL Implementation Guide Message Control

החרגת תהליכים עסקיים

סוגי המסמכים שנכללים בתהליך הינם מסננת גדולה למדי. כך, כדי להקטין את החורים במסננת זו, נרצה להחריג מסמכים מסויימים בעלי אופי ייחודי. בצורה זו ניתן, לדוגמא, לנטרל חשבוניות בין-חברתיות, שלא באות לידי ביטוי בקובץ מע”מ חדש. באותו מטבע, חשבוניות ללקוחות ספציפיים כדוגמת הרשות הפלסטינאית יכולים להיות מוחרגים מפעילות המערכת היות שחשבוניות אלו כבר מטופלות בתהליך אחר בשע’מ.

קודי מס מוחרגים

ארגונים רבים עושים שימוש בקודי מע’מ ייחודיים כדי לציין טרנזאקציות בעלי אופי מיוחד. כך, נפוץ לראות שחשבוניות בין-חברתיות עושות לעיתים שימוש בקוד מס ייחודי כזה. באמצעות מסך זה ניתן להגדיר את אותם קודי מס, שיוחרגו מהמסמכים בהם המערכת מטפלת.

החרגת לקוחות/ספקים ספציפיים

בדיוק כמו קודי מס להחרגה, ניתן להחריג לקוחות/ספקים ספציפיים שמסמכים אליהם/מהם יוחרגו מהסקופ בו מטפלת המערכת.

הרחבות

די-פרו הינה חברה המפתחת מוצרים משלימים לעולמות הספק. די-פרו הינה שותפה של סאפ וככזו, די-פרו עושה שימוש ב Name Spaces ייחודים לה. המוצרים של די-פרו מסופקים ללקוחותיה תחת End-User License Agreement מוסכם. כל שינוי בקוד המוצרים של די-פרו ע”י הלקוח עלול להביא לביטול התחייבויותיה של די-פרו כאמור ב EULA. התנהלות זו זהה לגמרי לקוד שמסופק לארגונים ע”י סאפ עצמה ולהסכמים איתה. 

לכן, כדי לאפשר לארגונים להתאים את המוצרים שלה, מספקת די-פרו כחלק מהמוצרים סט של הרחבות שמאפשר ללקוחות השונים לקבל שליטה על התהליך בנקודות מפתח מוגדרות מראש. 

התאמות מסך

תוכן העניינים

Why Choose InsightZAP?

 • Unique and Patented Technology: Setting it apart from the rest.
 • Unmatched Flexibility: Achieve your goals within SAP without the need for coding.
 • Unparalleled Time Savings: Transform tasks that once took days or weeks into mere minutes or hours.
 • Stay within SAP: See real-time data while minimizing security risks.
 • Collaboration: sharing and collaborating SAP data with your team or vendors.
 • IDoc Management Reimagined: Embrace a simpler and more innovative approach to IDoc management.
 • SAP Change Logs: Easily track and review all past changes related to business objects.
 • Built-in Fiori App
 • Extensive Support: Benefit from 70 hours of support, including a free 24-hour onboarding course to help you maximize the potential of InsightZAP.

And the list of benefits continues; it’s just challenging to capture all of InsightZAP’s advantages on a single page.

Ready to learn more? Please don’t hesitate to contact us to explore how InsightZAP can transform your SAP experience: info@d-pro.biz