איך אפשר לעזור לך?

חפש תשובות או עיין במאגר הידע שלנו.

Documentation | Demos | Support

< All Topics
Print

ע”פ הנחיית רשות המיסים, החל מה- 1/4/24 כל עוסק המוציא חשבוניות העומדות בכללים מסוימים נדרש לקבל מספר הקצאה למס מרשויות המס שיופיע ע”ג החשבונית המופקת ללקוח.  בנוסף, בעת קליטת חשבונית למערכת, חובה להקליד את מספר ההקצאה למס של חשבונית הספק ע”מ שניתן יהיה לקבל בגינה את מס התשומות.

כללי

ה GAL מגיע עם סט מוכן של רולים להרשאות (Authorization Roles). 

הרולים השונים בנויים לתפיקים הבאים :

 1. מנהלן ה GAL – 
 2. משתמש אימות (מורשה במערכת שע’מ)
 3. משתמש קצה

בעוד ששני הרולים הראשוניים מוגדרים לתאגיד כולו, ניתן להשתמש בהם כמות שהם ולהקצות אותם לבעלי התפקיד הרלוונטי. 

יחד עם זאת, ברול של משתמשי הקצה מופיע שדה קוד החברה בחלק מאובייקטי ההרשאה. במקרה זה לא ניתן להשתמש ברולים עצמו כפי שהוא. במקום, יש להעתיק את הרול באופן מקומי (שם Z-י) ואז לעדכן את הערכים לקודי החברה הרצויים עבור המשתמשים השונים.

Authorization Roles

/DCM/GAL_ADMIN – GAL מנהלן

למנהלן GAL תפקיד חשוב לאורך חיי המוצר. המנהלן הינו אחראי על לכל התהליכים ב GAL ועל התאמת פעולתו לדרישות המשתנות של רשות המיסים

GAL Authorization Admin

/DCM/GAL_AUTH_USER – GAL משתמש אימות

משתמש אימות הינו מורשה מטעם הארגון שמפיק בשם הארגון את הטוקן במערכות שע’מ. 

GAL Authorization AuthUser[/caption]

/DCM/GAL_USER – GAL משתמש קצה

משתמש הקצה הינו האדם שמפיק בפועל מספרי הקצאה או מאמת אותם. 

GAL Authorization User[/caption]

הרשאות ביצוע

עדכון ידני של מספרי הקצאה למס

לעדכון ידני של מספר הקצאת המס (דרך המוניטור /DCM/GAL_DOCS) נעשה שימוש באובייקט ההרשאה הבא:

/DCM/GAL_A

BUKRS (קוד חברה)

פעילות

02 – שינוי (ידני) של מספר ההקצאה עבור חשבונית ספק (נכנסת).

64 – צור מחדש את מספר ההקצאה עבור חשבונית הלקוח

 

תחזוקת אימות OAuth2.0

לצורך תחזוקה של אימות OAuth 2.0 נעשה שימוש באובייקטי ההרשאה הבאים עבור מזהה יישום (/DCM/AAPPL) /DCM/GAL_TAXES:

/DCM/OA2_A – שמור על אישורי OAuth 2.0 (נדרש רק למנהל המוצר)

/DCM/OA2_T – שמור על אסימון OAuth 2.0 (נדרש עבור מנהל המוצר ומשתמש האימות).

Actvt 23 – תחזוקה

Actvt 64 – צור אסימון

 

תוכן העניינים

Why Choose InsightZAP?

 • Unique and Patented Technology: Setting it apart from the rest.
 • Unmatched Flexibility: Achieve your goals within SAP without the need for coding.
 • Unparalleled Time Savings: Transform tasks that once took days or weeks into mere minutes or hours.
 • Stay within SAP: See real-time data while minimizing security risks.
 • Collaboration: sharing and collaborating SAP data with your team or vendors.
 • IDoc Management Reimagined: Embrace a simpler and more innovative approach to IDoc management.
 • SAP Change Logs: Easily track and review all past changes related to business objects.
 • Built-in Fiori App
 • Extensive Support: Benefit from 70 hours of support, including a free 24-hour onboarding course to help you maximize the potential of InsightZAP.

And the list of benefits continues; it’s just challenging to capture all of InsightZAP’s advantages on a single page.

Ready to learn more? Please don’t hesitate to contact us to explore how InsightZAP can transform your SAP experience:

Visit our Contact US page or email us: info@d-pro.biz